UK Kies een land

Alle materiaal en informatie gepresenteerd door TRX2® Moleculaire Hair Loss Treatment (“TRX2® MHLT”) is enkel bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Claims over de producten werden niet geëvalueerd door de FDA (“Food and Drug Administration”). De algemene informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor het advies geleverd door uw huisarts of andere zorgverlener en is ook niet bedoeld voor het behandelen, genezen of voorkomen van enige aandoening of ziekte.
Gelieve altijd vooraf met uw huisarts te overleggen met betrekking tot de suggesties en aanbevelingen van TRX2® MHLT op deze website.

Als u denkt dat u lijdt aan een ziekte of last hebt van een gezondheidsprobleem, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw huisarts. Gelieve de verpakking van alle producten grondig te lezen en te overleggen met een huisarts vooraleer met een dieet, sport, supplement of medicatie programma te starten. Elk persoon is verschillend en de manier waarop iemand reageert op een bepaald product kan sterk verschillen van een ander. TRX2® MHLT draagt geen aansprakelijkheid als de uitgever van informatie, of als verkoper van enig product of verkoopdienst, inclusief, zonder beperkingen, voor defecte producten.

TRX2® MHLT geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, ten opzichte van (a) het werken van deze site, of (b) producten, informatie of diensten, weergegeven of verkocht op deze website, inclusief alle verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik. TRX2® MHLT levert deze website en zijn inhoud “zoals deze is” en maakt geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze of zijn inhoud.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, zal TRX2® MHLT aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolg schade, voortkomend uit het gebruik, of onvermogen tot gebruik, van de materialen weergegeven op deze website. Wij garanderen niet en zijn ook niet aansprakelijk voor enige informatie op deze website met betrekking tot aanbevelingen voor supplementen voor gezondheidsdoeleinden. Zoals duidelijk vermeldt, dient deze informatie enkel ter informatie voor onze klanten om te gebruiken bij het bespreken van een behandeling met hun huisarts.

Behalve indien dit specifiek op deze website wordt weergegeven, TRX2® MHLT, of zijn beherend personeel, werknemers of andere vertegenwoordigers zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade voorkomend uit of in verbinding tot het gebruik van deze website. Dit is een alomvattende beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op alle mogelijke schade, inclusief (maar niet beperkt tot) compenserende, directe, indirecte of gevolg schade, verlies van gegevens, inkomen of winst, verlies of schade aan vastgoed en vorderingen van derde partijen. TRX2® MHLT’s aansprakelijkheid zal nooit de hoeveelheid van de producten in geding niet overschrijden.

Wij zullen proberen om de juiste waarschuwingen en product interacties op deze website weer te geven, maar het is onvermijdelijk dat wij niet alles kunnen voorzien. Elke persoon is verschillend, en de manier waarop iemand reageert op een welbepaald product kan aanzienlijk verschillen van een andere persoon. U dient altijd met een huisarts te praten voor het nemen van een dieet-, voedings- of kruidensupplement.

De kruiden en gepatenteerde kruidenformules op deze website zijn wat wij bieden als dieet voedingssupplementen. Wij maken geen claims betreffende de effectiviteit van de producten op deze website. Als u een acute of chronische aandoening heeft, gelieve contact op te nemen met uw huisarts.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat niemand moet proberen om zichzelf te behandelen op basis van de informatie op deze Website. Alle geleverde informatie is enkel bedoeld voor educatie.

Raadpleeg uw huisarts, of andere medische zorgverlener in verband met de behandeling van alle medische aandoeningen. De informatie op deze website is geen vervanging voor een grondig advies en onderzoek van een erkend zorgverlener. Mensen zouden niet moeten proberen om zichzelf of anderen te behandelen met planten of spirituele aanbevelingen waar hier naar verwezen wordt zonder de begeleiding van een volledig getraind persoon die volledig geïnformeerd is over zowel de planten als de behandelingen en de medische status van het individu.

Alle links op deze websites worden in goed vertrouwen geplaatst. Het wordt aangeraden om al deze informatie voorzichtig en met gezond verstand te benaderen.

Gebruikers mogen geen informatie op of door de website plaatsen, distribueren of op andere manier bekendmaken, wat inbreuk pleegt op nationale of internationale, professionele of zakelijke, codes, copyright, handelsgeheimen, patenten, intellectueel eigendom, wettelijk gewoonterecht of andere eigendomsrechten van derden inclusief ieders recht op privacy en recht op publiciteit of als smadelijk, lasterlijk, onjuist, schadelijk, misbruikend, bedreigend, onprofessioneel, obsceen, expliciet seksueel of pornografisch beschouwd kan worden of verzoeken om geld of ongevraagde e-mails bevat.

De hier geleverde informatie is niet bedoeld ter vervanging voor degelijk medisch advies. Het is in geen geval compleet en garandeert geen resultaten. Het is niet bedoeld ter vervanging van een medische behandeling noch als een voorschrift voor de genezing van een ziekte.

Geen enkele persoon verbonden met TRX2® MHLT zal aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van gebruik of misbruik van enig kruid, kruidenpreparaat of zogeheten kruidenremedie, al dan niet of de informatie van de TRX2® MHLT website werd gehaald.

U DIENT ALTIJD EEN ERKEND ZORGVERLENER TE RAADPLEGEN VOORDAT U BEGINT MET EEN DIEET- EN SUPPLEMENT PROGRAMMA.

Zie wie praat over TRX2®.

* Deze verklaringen werden niet geëvalueerd door regelgevende agentschappen voor geneesmiddelen. Dit product is geen medicijn of geneesmiddel en niet bedoeld als diagnose, behandeling, geneesmiddel of ter preventie van een aandoening. Dit voedings-supplement, waar een patent voor aangevraagd is, bevat ingrediënten die de normale haargroei bevorderen en onderhouden. Zink, selenium en biotine dragen bij tot het onderhoud van normaal haar. Normaal haar wordt gekarakteriseerd door gezonde haargroei en niet-excessief haarverlies. Resultaten kunnen variëren en zijn onderhevig aan uw individuele metabolisme. Als u zwanger bent, borstvoeding geeft, geneesmiddelen inneemt of leidt aan een aandoening, adviseren wij uw huisarts te raadplegen voor het gebruik van dit product. Betreffende risico's en bijwerkingen, verwijzen wij naar de bijsluiter en uw huisarts of zorgverlener. Lees hier de volledige disclaimer. Lees Juridische Mededelingen.

Disclaimer: De inhoud van deze website is gebaseerd , behalve wanneer anderzijds vermeldt, op de ervaringen en onderzoek van Oxford Biolabs Ltd. Individuele artikelen zijn gebaseerd op de ervaringen van de respectievelijke auteur, die copyright kan hebben. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor een individuele relatie met een erkend zorgverlener en ook niet bedoeld als medisch advies. Het is bedoeld als het delen van kennis en informatie uit onderzoek en ervaring van Oxford Biolabs Ltd. en zijn gemeenschap. Oxford Biolabs Ltd. raad u aan uw eigen beslissingen te nemen gebaseerd op uw onderzoek en in samenspraak met een erkend zorgverlener. Verwijs naar onze gebruikersvoorwaarden, privacy beleid en volledige disclaimer hier