UK Kies een land

Bijgewerkt op: 29 september 2014

Wij (het Oxford BioLabs Ltd. team) runnen de TRX2 sites en willen graag dat u deze gebruikt. Deze site, blog, forum en bijhorende diensten zijn ontworpen om u iets bij te leren en te vermaken, en wij moedigen u aan om u vrij uit te drukken. Wees echter verantwoordelijk in wat u schrijft, en doe dit met respect. Kritisch zijn is goed, maar onbeleefdheid en persoonlijke aanvallen zijn dit niet. Controleer in het bijzonder dat  u geen van onderstaande verboden ‘items’ in uw schrijven voorkomen. Links naar bijv. spam, virussen, of haatdragende inhoud zijn tevens verboden.

Gebruiksvoorwaarden:

De volgende gebruiksvoorwaarden controleren alle gebruik van de http://www.trx2.com website en al zijn inhoud, diensten en beschikbare producten op of via de website, inclusief, maar zijn niet beperkt tot, bijhorende blogs, forums, en websites (Bijv. TRX2 Community) in relatie tot de Website. Deze Website is eigendom van en wordt gerund door Oxford BioLabs Ltd. (OxBioLabs Content). Deze aangeboden Website is onderhevig aan uw akkoord gaan zonder aanpassingen van alle gebruiksvoorwaarden hierin beschreven en alle andere opererende regelgevingen, beleidsplannen (inclusief, maar niet beperkt tot, OxBioLabs Inhoud Privacy Beleid) en procedures die van tijd tot tijd gepubliceerd worden door Oxford BioLabs Ltd. op deze website. (collectief, de “Overeenkomst”).
Gelieve deze Overeenkomst zorgvuldig te lezen voor u gebruik maakt van de Website. Door het gebruik van deze website stemt u toe met de gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst, mag u deze Website of zijn diensten niet gebruiken. Als deze gebruiksvoorwaarden gezien worden als een aanbieding van OxBioLabs, is een akkoord uitdrukkelijk gelimiteerd tot deze gebruiksvoorwaarden. Deze Website is alleen beschikbaar voor zij die minstens 13 jaar oud zijn.

1. Verantwoordelijkheid van bijdragers. Als u een blog heeft, een reactie geeft op een blog, materiaal post naar de Website, link post op de Website, of anderzijds materiaal beschikbaar maakt (of een derde partij toelaat deze beschikbaar te maken, dit materiaal zijnde “Inhoud”), bent u geheel verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, en schade die deze Inhoud toebrengt. Dit is het geval ongeacht de in vraag gestelde Inhoud tekst, afbeeldingen, een geluidsbestand of computer software bevat. Door het beschikbaar maken van deze Inhoud, representeert en garandeert u dat:
* het downloaden, kopiëren en gebruik van Inhoud geen inbreuk pleegt op eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot copyright, patent, handelsmerk of handelsgeheimen, of een derde partij;
* als uw werkgever rechten heeft op het intellectuele eigendom dat u maakt, heeft u ofwel (i) toestemming van uw werkgever om de Inhoud te posten of beschikbaar te maken, inclusief maar niet beperkt tot elke software, of (ii) recht hebt gekregen van uw werkgever op de Inhoud.
* U alle derde-partij licenties in relatie tot de inhoud hebt nageleefd, en alle gebruiksvoorwaarden succesvol hebt nageleefd.
* De Inhoud bevat of installeert geen virussen, wormen, malware, Trojans of andere schadelijke of destructieve inhoud;
* de inhoud is geen spam, geen machine – of willekeurig gegenereerde inhoud, en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud met als doel het drijven van internetverkeer naar websites van derde partijen, of het omhoog halen van zoek rangschikkingen, of andere onwettige acties (zoals phishing) of ontvangers misleiden in relatie tot de bron van het materiaal (zoals spoofing);
* De Inhoud is niet lasterlijk of beledigend (meer info over wat dit betekent), bevat geen bedreigingen of het aansporen van geweld ten opzichte van individuen of entiteiten, en overtreden de privacy of publieke rechten van een derde partij niet;
* uw Inhoud wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten zoals spam links op nieuwsgroepen, e-mail lijsten, andere blogs en websites, en gelijkaardige, ongevraagde, promotionele methoden;
* uw Inhoud wordt niet op dergelijke manier benoemd zodat deze lezers doet denken dat u een andere persoon of bedrijf bent. Bijvoorbeeld, uw blog of reacties’ URL of naam is niet de naam van een persoon anders dan uzelf of een bedrijf anders dan uzelf; en
* u heeft, in het geval dat de Inhoud een computercode bevat, de juiste categorie gebruikt en/of het type beschreven, zijn natuur, gebruik en effecten van de materialen, al dan niet gevraagd door OxBioLabs Inhoud of anderzijds.
Niet gelimiteerd tot al deze representaties en garanties, heeft Oxford BioLabs het recht (hoewel, niet de verplichting) om, volgens de mening van Oxford BioLabs, (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die, volgens de mening van OxBioLabs Inhoud, het OxBioLabs Inhoud beleid overtreedt of schadelijk of verwerpelijk is, of (ii) het beëindigen of toegang weigeren voor het gebruik van de website aan ieder individu of entiteit voor welke reden dan ook.

2. Verantwoordelijkheid van Website Bezoekers. OxBioLabs Inhoud heeft niet alle materiaal gecontroleerd, of kan niet alle materiaal controleren, inclusief computer software, geplaatst op de Website, en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van het materiaal, zijn gebruik of effect. Door het runnen van de Website, representeert of impliceert OxBioLabs niet dat het hier geposte materiaal juist, nuttig of niet-schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor, indien nodig, het nemen van maatregelen voor het beschermen van uzelf en uw computersystemen tegen virussen, wormen, Trojans, en andere schadelijke of destructieve inhoud. Deze Website kan beledigende, onfatsoenlijke, of anderzijds verwerpelijke inhoud bevatten, ook inhoud die technische onjuistheden, tikfouten, en andere fouten bevat. Deze Website kan ook materiaal bevatten dat inbreuk pleegt op privacy of publiciteitsrechten, of kan inbreuk plegen op eigendomsrechten van anderen, of derde partijen, of het downloaden, kopiëren of gebruiken van wat onderworpen is aan bijkomende gebruiksvoorwaarden, vermeldt of niet vermeldt. Oxford BioLabs is niet verantwoordelijk voor alle schade resulterend uit het gebruik van de Website door bezoekers, of door het downloaden van geposte inhoud door deze bezoekers.

3. Inhoud Gepost op Andere Websites. Wij controleerden, en kunnen niet alle materiaal controleren, inclusief computer software, beschikbaar gemaakt via websites en webpagina’s waarin trx2.com links staan, en linken naar trx2.com. Oxford BioLabs heeft hier geen controle over niet-trx2.com websites en webpagina’s, en is niet verantwoordelijk voor zijn inhoud of gebruik. Door te linken naar een niet-trx2.com website of webpagina, Oxford BioLabs representeert of moedigt dergelijke websites of webpagina’s niet aan. U bent verantwoordelijk voor, indien nodig, het nemen van maatregelen voor het beschermen van uzelf en uw computersystemen tegen virussen, wormen, Trojans, en andere schadelijke of destructieve inhoud. Oxford BioLabs is niet verantwoordelijk voor schade resulterend uit uw gebruik van non-trx2.com websites en webpagina’s.

4. Copyright Overtredingen en DMCA Beleid. Als Oxford BioLabs anderen vraagt het intellectuele eigendom van anderen te respecteren, respecteert het ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u gelooft dat materiaal op of gelinkt door trx2.com uw copyright overtreedt, dan raden wij aan Oxford BioLabs op de hoogte te brengen in overeenstemming met het Standaard Digitaal Millennium Copyright (“DMCA”) Beleid. Oxford BioLabs zal reageren op al deze mededelingen, inclusief zoals vereist of geschikt door het verwijderen van het inbreukmakend materiaal of het verwijderen van alle links naar het inbreukmakend materiaal. In het geval van een bezoeker die inbreuk of herhalend inbreuk pleegt op copyrights of andere intellectuele eigendomsrechten van Oxford BioLabs of anderen, mag Oxford BioLabs, volgens zijn goede mening, de toegang of het gebruik van de Website beëindigen. Bij het voorkomen van dergelijke beëindiging, heeft Oxford BioLabs geen verplichting tot terugbetaling of voor terugbetaling van vooraf betaalde bedragen aan Oxford BioLabs.

5. Vrijgeven en Toestemming voor het Gebruik van Toegevoegde Inhoud, Afbeeldingen of andere Media. Als Overweging voor het deelnemen in het TRX2 “Betrokken-Zijn” programma (Idee Toevoegen/Verhaal Toevoegen of door het toevoegen van inhoud via e-mail of post) stemt u hierbij toe om uw toegevoegde inhoud (inclusief tekst, getuigenissen, afbeeldingen, video’s enz.) te laten gebruiken op deze specifieke webpagina en toekomstig medium die in verbinding staat met TRX2 of Oxford BioLabs Ltd., zijn opvolgers, licenties, rechtverkrijgende, en filialen (collectief “u”) het recht om het maken, gebruik, hergebruik, reproduceren, aanpassen, publiceren, herpubliceren, en het maken van derivate werken van deze inhoud en/of media inhoud en alle gekende hierna gemaakte media, wereldwijd, voor elk doeleinde. Dit programma gaat om met geselecteerde, persoonlijke inhoud (Ideeën, Verhalen, etc.) en/of huidige media-inhoud inclusief maar niet beperkt tot verdelen op het internet, televisie, DVD, video, elektronica, direct TV en radio, print reclame, doos inzetstukken, brochures, verkoopmateriaal, etc. (alle “Media).
U verklaart hierbij toestemming en alle rechten te geven, titel en interesse, inclusief alle morele rechten, volgens uw persoonlijke mening en/of verhaal en/of afbeeldingen/media inhoud en/of alle gebruik, hergebruik, reproductie, aanpassing en het maken van afgeleide werken van uw persoonlijke inhoud en afbeeldingen. U stemt toe dat uw vertegenwoordigers, werknemers, ambtenaren, directeuren, agenten of alle andere personen, bedrijf of bedrijven, onder uw raadgevingen, inclusief alle bedrijven die het eindproduct publiceren of vrijgeven, zelfs wanneer het product bedoeld of onbedoeld schandalig, belachelijk, ondeugdelijk of schadelijk is, verantwoordelijkheid dragen.
U ziet af van elk recht voor het controleren en goedkeuren van materialen die uw naam, gelijkenis, en/of biografische informatie bevat
en verklaart hierbij:
Dat alle reclame, kopieën van reclame, inzetstukken, en/of toekomstige promotiematerialen eigendom zijn van Oxford BioLabs en wordt toegeschreven aan Oxford BioLabs.
Dat alle copyright en andere eigendomsrechten in het werk , van welke soort dat ook, de exclusieve eigendom wordt van Oxford BioLabs.
Dat u zult meewerken door het vrijgeven van alle nodige documenten voor registratie of, indien nodig, de copyright doorgeeft aan Oxford BioLabs.
Indien van toepassing, staat u in dat de tekst en/of media inhoudt die u heeft verstuurd een niet bijgewerkte representatie van uw gelijkenis is en dat de getoonde voordelen echt zijn en bijdragen tot de Oxford BioLabs product(en) (het “Product”). Net zoals het vorige, elke gegeven getuigenis is waar en genomen van mijn persoonlijke ervaring met het/(de) product(en). Ik begrijp ook dat het akkoord gaan met deze Vrijlating en Toestemming voor gebruik, ik afstand doe van alle rechten, die u kunt hebben, bijvoorbeeld betaling of andere soort vergoeding. U verklaart hierbij dat u achttien (18) jaar of ouder bent, en dat u in staat bent om een contract aan te gaan op uw naam. Deze Vrijlating geeft alle afspraken tussen partijen weer en overtreft alle voorgaande overeenkomsten, onderhandelingen, en discussies tussen de partijen. Geen andere beloften of overeenkomsten zijn bindend behalve wanneer ondertekend door beide partijen. U heeft de voorgaande Vrijlating en Toestemming voor Gebruik gelezen voor het akkoord gaan met deze overeenkomst, u garandeert ook de inhoud hiervan volledig te hebben begrepen.

6. Intellectueel Eigendom. Deze Overeenkomst wordt niet overgedragen van Oxford BioLabs naar u of een ander Oxford BioLabs filiaal of intellectueel eigendom van een derde partij, en alle rechten, titels en interesse in en naar dergelijk eigendom is blijvend (zoals tussen de partijen) enkel met Oxford Biolabs. Oxford BioLabs, trx2.com, en alle andere handelsmerken, diensten, afbeeldingen en logo’s gebruikt in verbinding met trx2.com, of de Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Oxford BioLabs of Oxford BioLabs licentie houders. Andere handelsmerken, diensten, afbeeldingen en logo’s gebruikt in verbinding met de Website kunnen handelsmerken van andere derde partijen zijn. Uw gebruik van de Website geeft u geen recht of licentie voor het reproduceren of anderzijds gebruik van Oxford BioLabs of derde partij handelsmerken. U geeft hierbij een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, wereldwijde licentie (met het recht op sublicentie) aan Oxford BioLabs om te gebruiken, kopiëren, publiceren, stream, opslaan, behouden, publiek vrijgeven of weergeven, overdragen, scannen, herformatteren, aanpassen, bewerken, omkaderen, vertalen, fragmenteren, aanpassen, afgeleide werken te maken en verdelen (via meerdere bronnen), alle Inhoud die u post op of in verbinding met de Website of Oxford BioLabs diensten of de promotie hiervan en (b) voor het gebruik van uw naam, gelijkenis en afbeelding voor elk doel inclusief commercieel gebruik of als reclame elk (a) en (b) in verbinding met Oxford BioLabs of de promotie hiervan.

7. Veranderingen. Oxford BioLabs Ltd. heeft het recht om, volgens zijn goede mening, elk deel van deze Overeenkomst aan te passen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig op verandering te controleren. Uw voortdurend gebruik en/of toegang tot de Website na het posten van veranderingen aan de Overeenkomst betekend dat u akkoord gaat met deze veranderingen. Oxford BioLabs mag ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies op de Website aanbieden (inclusief, het vrijgeven van artikelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen onderhevig zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze Overeenkomst.

8. Stopzetting. Oxford BioLabs mag uw toegang.tot alle of onderdelen van de Website op ieder tijdstip stopzetten, met of zonder reden, met of zonder mededeling, met onmiddellijke ingang. Als u deze Overeenkomst wilt stopzetten, hoeft u enkel uw gebruik van de Website stop te zetten. Alle voorwaarden van deze Overeenkomst, die door hun natuur stopzetting kunnen overtreffen, zullen daadwerkelijk stopzetting overtreffen, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendom bepalingen, garantie disclaimers, vergoeding en verminderde aansprakelijkheid.

9. Disclaimer van Garanties. De Website wordt aangeleverd “zoals ze is”. Oxford BioLabs en zijn leveranciers en licentiehouders zijn niet aansprakelijk voor, inclusief maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreuk plegen op een welbepaald recht. Oxford BioLabs, of zijn leveranciers en licentiehouders, geven geen garantie dat de Website geen fouten bevat en dat toegang voortdurend en niet verstoord is. Als u dit echt aan het lezen bent, hier is een geschenk. U begrijpt dat u download van, of anderzijds inhoud of diensten verkrijgt door, de Website en dit doet op eigen risico.

10. Verminderde Aansprakelijkheid. Oxford BioLabs, of zijn leveranciers of licentiehouders, zullen op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor inhoud van deze overeenkomst, onder geen enkel contract, nalatigheid, objectieve aansprakelijkheid of andere juridische of billijke theorie voor: (i) elke speciale, toevallige of daaruit volgende schades, (ii) de kost van aanbestedingen of vervangende producten of diensten, (iii) voor het onderbreken van gebruik of verlies of beschadigde data, of (iv) voor alle hoeveelheden die de kosten, aan u betaald door Oxford BioLabs, overschrijden, onder deze overeenkomst tijdens de twaalf (12) maand periode voor de genomen actie. Oxford BioLabs draagt geen verantwoordelijkheid voor falen of vertraging voor zaken buiten hun controle. Het voorgaande is niet van toepassing op voorgeschreven wet.

11. Algemene Representatie en Garantie. U gaat ermee akkoord dat (i) uw gebruik van de Website overeenstemt met Oxford BioLabs, met zijn Overeenkomst en met alle toepasbare wetten en regelgevingen (inclusief, maar niet beperkt tot. alle lokale wetten of regelgevingen van uw land, staat, stad of ander overheidsgezag, betreffende online gedrag en aanvaardbare inhoud, inclusief alle toepasbare wetten betreffende overdracht van technische data overgedragen van de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft) en (ii) uw gebruik van de Website zal geen inbreuk plegen of misbruik maken van het intellectuele eigendom van een derde partij.

12. Schadeloosstelling. U stemt toe om Oxford BioLabs Ltd niet verantwoordelijk te houden en bijgevolg schadeloos te stellen, inclusief zijn aannemers en zijn licentiehouders, en hun respectievelijke directeuren, ambtenaren, werknemers en agenten voor en tegen alle vorderingen en onkosten, reizend uit uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot uw overtreden van deze Overeenkomst.

13. Privacy. Registratie informatie en bepaalde andere informatie over u zijn onderhevig aan ons Privacy Beleid. Gelieve ons Privacy Beleid te lezen voor informatie over hoe uw persoonlijke data en andere informatie wordt behandeld. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden stemt u ook toe met de voorwaarden van het Privacy Beleid, die hierin wordt vermeld voor diverse doeleinden.

14. Leveringsvoorwaarden. Gelieve de Leveringsvoorwaarden te lezen voor meer informatie.

15. Retour- en annuleringsbeleid. Gelieve het Retour- en annuleringsbeleid te lezen voor meer informatie.

16. Varia. Deze Overeenkomst vervangt de overeenkomst tussen uzelf en Oxford BioLabs Ltd, betreffende de inhoud hiervan, en zij mogen enkel schriftelijk worden aangepast, en ondertekend door een bevoegde persoon van Oxford BioLabs Ltd, of door het posten van een aangepaste versie door Oxford BioLabs. Behalve voor zover de toepasselijke wet speelt, wanneer anderzijds bewezen, deze Overeenkomst, elk toegang tot of gebruik van de Website wordt gecontroleerd en beoordeeld volgens de Engelse wet. Als een onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-toepasbaar blijkt, dat onderdeel zal gezien worden als een reflectie van het doel van de partijen, en de overgebleven onderdelen blijven geldig. Elke ontheffing door een partij op deze voorwaarden van deze Overeenkomst, of elke breuk hiervan, op ieder ogenblik, ontheft deze voorwaarde of navolgende voorwaarde niet. U mag uw rechten, onder deze Overeenkomst, doorgeven aan iedere partij die uw goedkeuring draagt, en akkoord gaat om gebonden te zijn aan zijn gebruiksvoorwaarden; Oxford BioLabs Ltd. mag zijn rechten zonder voorwaarden vrijgeven onder deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst zal bindend zijn en zal in het voordeel zijn van die partijen, hun opvolgers en goedgekeurde rechtverkrijgenden.

Zie wie praat over TRX2®.

* Deze verklaringen werden niet geëvalueerd door regelgevende agentschappen voor geneesmiddelen. Dit product is geen medicijn of geneesmiddel en niet bedoeld als diagnose, behandeling, geneesmiddel of ter preventie van een aandoening. Dit voedings-supplement, waar een patent voor aangevraagd is, bevat ingrediënten die de normale haargroei bevorderen en onderhouden. Zink, selenium en biotine dragen bij tot het onderhoud van normaal haar. Normaal haar wordt gekarakteriseerd door gezonde haargroei en niet-excessief haarverlies. Resultaten kunnen variëren en zijn onderhevig aan uw individuele metabolisme. Als u zwanger bent, borstvoeding geeft, geneesmiddelen inneemt of leidt aan een aandoening, adviseren wij uw huisarts te raadplegen voor het gebruik van dit product. Betreffende risico's en bijwerkingen, verwijzen wij naar de bijsluiter en uw huisarts of zorgverlener. Lees hier de volledige disclaimer. Lees Juridische Mededelingen.

Disclaimer: De inhoud van deze website is gebaseerd , behalve wanneer anderzijds vermeldt, op de ervaringen en onderzoek van Oxford Biolabs Ltd. Individuele artikelen zijn gebaseerd op de ervaringen van de respectievelijke auteur, die copyright kan hebben. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor een individuele relatie met een erkend zorgverlener en ook niet bedoeld als medisch advies. Het is bedoeld als het delen van kennis en informatie uit onderzoek en ervaring van Oxford Biolabs Ltd. en zijn gemeenschap. Oxford Biolabs Ltd. raad u aan uw eigen beslissingen te nemen gebaseerd op uw onderzoek en in samenspraak met een erkend zorgverlener. Verwijs naar onze gebruikersvoorwaarden, privacy beleid en volledige disclaimer hier